Acasă ZONE PLATFORMA Zona header Livrarea echipamentelor pentru implementarea SMIA

Livrarea echipamentelor pentru implementarea SMIA

0

English 

SIPOCA 53: Finalizarea etapei de livrare a echipamentelor necesare pentru implementarea Sistemului Informatic de Management Integrat al Audierilor (SMIA)

În cadrul proiectului „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor” – SIPOCA 53[1], a fost finalizată livrarea către parchetele din teritoriu (241 de locații) a echipamentelor achiziționate pentru implementarea SMIA.

Din acest moment, începe o nouă etapă a proiectului, respectiv  instalarea/punerea în funcțiune a echipamentelor și recepția calitativă.

I. Contextul care a determinat achiziționarea SMIA
Dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Audierilor a fost răspunsul instituțional la modificările legislative intervenite în ultimii ani, precum și la evoluția tehnologiei care permite armonizarea acesteia cu rigorile legislației penale în vederea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în cursul urmăririi penale. Totodată, a fost avută în vedere și necesitatea constituirii unei baze de date, cu rolul de suport pentru procuror în luarea deciziilor.

II. Beneficiile SMIA
SMIA va deveni un instrument eficient şi modern de management al înregistrărilor audiovideo, care va conduce la scurtarea duratei alocate acestei faze a urmării penale (audierea suspecţilor/inculpaţilor, persoanelor vătămate şi martorilor). Astfel, sistemul reprezintă o premieră în România, cuprinzând o multitudine de soluţii software, hardware, de comunicaţii şi securitate IT&C la nivel enterprise, cu acoperire la nivel naţional. Totodată, SMIA va fi interconectat cu alte sisteme informatice care sunt dezvoltate în prezent sau care urmează să fie dezvoltate în perioada următoare în cadrul altor proiecte.

SMIA va oferi justițiabilului garanția unei modalități unice, transparente, legale și complete a audierii, procedură care se va derula uniform în toate parchetele din țară.

III. Informații de background

  • Proiectul SIPOCA 53, cu termen de finalizare 27 februarie 2021, a fost inclus în Planul de actiune al Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020, având ca obiectiv principal crearea sistemului de management al audierilor ca urmare a adoptării noilor codurilor penale.
  • Contractul de finanțare al proiectului a fost semnat cu Autoritatea de Management (AM) POCA pe 27 iulie 2017, iar valoarea  totală este de 54.785.517,47 lei.
  • Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.3. Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar.
  • Obiectivul general al proiectului este de a întări capacitatea Ministerului Public în ceea ce privește audierile realizate conform prevederilor noilor coduri prin crearea unui sistem IT performant ce va fi utilizat în această materie.

[1] http://www.sipoca53.ro/