Acasă PREZENTARE

PREZENTARE

SIPOCA 53 – Presentation

„Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor” – SIPOCA 53

Beneficiar: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Obiectivul general al proiectului este întărirea capacității Ministerului Public în ceea ce privește audierile realizate conform prevederilor noilor coduri.

Obiectivul specific este de a dezvolta un sistem IT pentru realizarea audierilor persoanelor și identificarea persoanelor și obiectelor.

Rezultate: În cadrul acestui proiect, se va dezvolta un soft care va sprijini activitatea de management la nivelul parchetelor (Ministerului Public) și va contribui astfel la eficientizarea si modernizarea metodelor de lucru utilizate în cadrul activității de urmărire penală, mai exact în materia audierilor așa cum este ea definită în legislația penală în vigoare. Prin implementarea acestui proiect, se va atinge obiectivul specific 1.3 al axei 1 din cadrul POCA, respectiv Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar.

Noile Coduri, strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, precum si planul de acțiune care o însoțește (Hotărârea de Guvern 1155/2014), toate acestea iterează nevoia de modernizare si transparentizare a unor acte realizate de magistrați. Astfel, pentru a răspunde modificărilor legislative intervenite în ultimii ani, dar și evoluției tehnologiei care permite armonizarea acesteia cu rigorile legislației penale care trebuie să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei în cadrul procesului de aflare a adevărului și de apărare a interesului general al societății, în cadrul acestui proiect se va crea un soft de management al audierilor performant care va beneficia și de o bază de date a cărei menire este de a sprijini procurorul să ia cea mai bună decizie. Mai mult, acest sistem IT, va spori și gradul de încredere al cetățenilor în actul de justiție, întrucât noul sistem va oferi certitudinea respectării tuturor drepturilor menționate în legislația penală în vigoare. Eficientizarea managementului audierilor se va implementa în  parchetele din subordinea PICCJ, adică la nivel național, ceea ce va însemna o schimbare și o modernizare structurală la nivelul activității Ministerului Public.

Grup țintă:

600 procurori și  grefieri din cadrul Ministerului Public
70  specialiști IT din cadrul Ministerului Public

Bugetul total: 54.785.517,47 lei. Aceasta sumă este defalcată după cum urmează:

– 46.010.993,85 RON – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European)(83,98386284% din bugetul total eligil al proiectului)
– 8.774.523,62 RON – contributie proprie de la bugetul de stat (16,01613716 % din bugetul total eligibil al proiectului)

Data de începere: 27 iulie 2017
Durata de implementare: 36 de luni