Acasă Despre noi

Despre noi

SIPOCA 53 – About us

Ministerul Public face parte din autoritatea judecătorească și reprezintă, în activitatea judiciară, interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor (Capitolul VI,  Secțiunea a 2-a, articolul  131 din Constituția României).

Ministerul Public îşi exercită atribuţiile în temeiul legii şi este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie coordonează activitatea parchetelor din subordine, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege, are personalitate juridică şi gestionează bugetul Ministerului Public.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție este ordonator principal de credite și reprezintă Ministerul Public în relațiile cu celelalte autorități publice și cu orice persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate.

Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii. Parchetele funcţionează pe lângă instanţele de judecată, conduc şi supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare .

Unitatea de management al proiectelor (UMP) derulează  programele cu finanțare externă al căror beneficiar este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și se află în subordinea Procurorului General al PICCJ, a Prim Adjunctului sau a Adjunctului Procurorului General.

Personalul UMP

  • identifică surse de finanțare externă nerambursabilă
  • elaborează propunerile de proiecte
  • coordonează, din punct de vedere tehnic, implementarea proiectelor cu finanțare externă,
  • asigură comunicarea optimă cu finanțatorii și partenerii instituționali

De-a lungul timpului, au fost implementate proiecte finanțate prin PHARE, Facilitatea de Tranziție, Mecanismul Norvegian, granturi prin cereri de proiecte lansate direct de Comisia Europeană (DG Justiție sau DG Afaceri Interne), etc.

Mai multe detalii legate de proiectele implementate de UMP PICCJ se pot regasi consultând următoarele link-uri: