Acasă Activități proiect

Activități proiect

SIPOCA 53 – Project’s activities

 •  Management de proiect – 36 de luni

Managementul acestui proiect include planificarea, organizarea, monitorizarea, controlarea, raportarea și întreprinderea acțiunilor corective necesare, în mod continuu.

Odată constituită echipa de management a proiectului prin Ordin al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost demarată implementarea proiectului. De-a lungul celor 36 de luni previzionate, echipa de proiect va avea în vedere următoarele activități:

 • Organizarea unor întâlniri regulate pentru a se întocmi în primă fază planul de lucru și modalitatea de cooperare în cadrul echipei
 • Stabilirea metodologiilor, mijloacelor si modalităților de comunicare în interiorul echipei pentru atingerea tuturor obiectivelor stabilite, conform cererii de finanțare,
 • Identificarea potențialelor riscuri, precum și remediile pentru acestea,
 • Stabilirea regulilor de comunicare cu toate departamentele ce vor sprijini activitatea proiectului, dar și modalitatea de informare a unităților de parchet ce vor beneficia de sistemul ce se va dezvolta în cadrul proiectului.

Echipa de proiect va furniza toate informațiile de natură tehnică și/sau financiare  solicitate de către Autoritatea de Management sau de către alte instituții din sistemul de management și control al fondurilor structurale abilitate să verifice sau să realizeze controlul/auditul/ monitorizarea asupra modului de implementare a proiectului.

Reuniunile din cadrul proiectului se vor finaliza cu o minută și/sau cel puțin o listă de prezență.

Se va avea în vedere o comunicare constantă cu prestatorii de servicii pentru a nu exista întârzieri în ceea ce privește activitățile la care aceștia se vor angaja. Se vor transmite observații și comentarii ori de câte ori situația o va impune pentru a preîntâmpina orice fel de întârzieri în derularea proiectului.

De-a lungul întregii perioade de implementare, se  va derula și managementul financiar-contabil, adică evidența primară a documentelor financiare, realizarea operațiunilor financiare și a altor activități financiar-contabile, urmărirea deconturilor cu furnizorii, realizarea rapoartelor financiare și a documentelor de rambursare.

Toate achizițiile din cadrul proiectului se vor realiza conform legislației in vigoare , respectiv legea 98/2016 si HG 395/2016 și procedura internă.

Toate activitățile vor fi supravegheata îndeaproape de un membru al echipei de  implementare.

 

 • Activități de informare-publicitate a proiectului – 36 de luni

Promovarea proiectului se va realiza pe toată durata de implementare a proiectului cu respectarea tuturor prevederilor ghidului POCA , Manualului de identitate vizuală 2014-202 și a contractului /ordinului de finanțare. Pentru atingerea scopului, proiectul va fi promovat prin:

-1 conferință de lansare a proiectului după semnarea contractului de finanțare unde vor participa minim 40 de persoane

 • realizat in data de 21 septembrie 2017

– 1 conferință de prezentare a rezultatelor și obiectivelor atinse în cadrul proiectului, la conferință vor participa minim 40 de persoane – estimat luna 35 de implementare a proiectului

Cu ocazia celor două conferințe se vor elabora două comunicate de presă unde vor fi menționate și titlul, denumirea beneficiarului, obiectivul general, obiectivul specific, rezultatele așteptate.

 • realizat pentru conferința de lansare

-1 sistem de afișaj spider, ce va conține elementele obligatorii din ghid

 • realizat septembrie 2017

– 4 roll up

 • 2 roll up realizate in sept 2017

Se va elabora și o pagină de internet unde va exista o descriere a proiectului, a obiectivului general, a obiectivului specific, a activităților, calendarul conferințelor și al activităților de formare, etc.

 • realizat decembrie 2017

Se va realiza și se va expune de asemenea un afiș cu informații legate de proiect și va cuprinde informațiile specificate în manualul de identitate vizuală și in ghid.

 • realizat iulie 2017

Toate documentele elaborate în cadrul proiectului vor avea și însemnele de vizibilitate obligatorii menționate în ghid și în manualul de identitate vizuală.

 • realizare continuă

 

Activitatea 1

Realizarea unui sistem IT pentru realizarea audierilor persoanelor obiectelor (art. 110 al. 5 Noului Cod de procedură penală – NCpp, art. 111 alin. 4 NCpp, art. 123 al. 2 NCpp, art. 129 al. 4 NCpp, art. 134 alin. 6 NCpp, art. 135 alin. 3 NCpp)

 • Subactivitatea 1.1:

Dezvoltarea sistemului IT pentru realizarea audierilor persoanelor obiectelor

Echipa de proiecte a început implementarea proiectului cu elaborarea documentației pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea contractării consultantului extern care va elabora caietul de sarcini vizând realizarea sistemului software de înregistrare şi management al înregistrărilor audio-video şi transcrierilor acestora, achiziția infrastructurii hardware necesară instalării şi funcționării acestuia şi a serviciilor de formare profesională a beneficiarilor şi derularea procedurii de achiziţie publică.

 • Documentația a fost finalizată si trimisă spre analiza ANAP în luna februarie 2018.

Pașii previzionați pentru acest prim consultant sunt următorii:

 • Identificarea şi analiza fluxurilor informaționale specifice activităților desfășurate în conformitate cu prevederile procedurale în materia audierii persoanelor şi definirea cerințelor utilizator.
 • Analiză pentru definirea arhitecturii funcționale, software şi hardware a sistemului informatic, elaborarea specificațiilor tehnice, a planurilor de testare, a planului de implementare a proiectului şi a planului şi programelor de instruire.
 • Organizarea și desfăşurarea a două vizite de studiu pentru 8 reprezentanți ai Ministerului Public (procurori, grefieri, specialişti IT, funcţionari etc.)
 • Contractarea consultantului (integratorului) care va realiza sistemul informatic pentru managementul audierilor, va asigura realizarea instruirii şi documentaţiei sistemului.

 

Odată contractat, consultantul care va realiza sistemul IT va urma următorii pași:

 • Analiza detaliată pentru dezvoltare, realizată de către integrator, adaptată soluțiilor ce vor fi implementate/dezvoltate.
 • Dezvoltarea/adaptarea aplicațiilor și/sau licențelor software.
 • Livrarea și instalarea infrastructurii hardware și licențelor aferente.
 • Implementarea, testarea şi optimizarea soluției tehnice.
 • Interconectarea cu sistemul de management al cazurilor sau pregătirea pentru interconectarea cu noul ECRIS ce va fi dezvoltat de Ministerul Justiției în parteneriat cu instituțiile sistemului judiciar.
 • Intrarea în exploatare curentă a sistemului informatic.
 • Elaborarea unei documentații complete a sistemului cuprinzând toate manualele şi ghidurile necesare prezentării, utilizării/operării şi administrării sistemului integrat şi a componentelor acestuia

 

 • Subactivitatea 1.2

Organizarea şi desfășurarea sesiunilor de training pentru administratorii şi utilizatorii finali ai noului sistem informatic de management al audierilor, precum și organizarea a 3 sesiuni pentru formare de formatori. 

Se vor forma 600 de procurori si grefieri si 70 de specialiști IT în cadrul sesiunilor de formare profesionala organizate în cadrul proiectului.

Se vor organiza şi desfășurarea sesiunilor de training pentru administratorii şi utilizatorii finali ai noului sistem informatic de management al audierilor, precum și organizarea a 3 sesiuni pentru formare de formatori.

 1. Cursuri specializate pe cele 3 platforme tehnologice de stocare (stocare unificata, la nivel central; sistemul de backup-to-disk; gestionarea sistemului de tip repository destinat stocarii pe termen lung a inregistrarilor si altor documente asociate audierilor).

Cursuri specializate pentru stocarea datelor structurate.

 1. Cursuri pentru platformele de virtualizare: crearea de masini virtuale, alocarea resurselor de calcul, managementul sistemului de virtualizare
 2. Cursuri pentru platforma tehnologica de content management şi managementul fluxurilor de documente.
 3. Cursuri pentru tehnologiile software de administrare a utilizatorilor sistemului integrat (crearea userilor pe toate platformele, stabilirea drepturilor de acces, auditarea drepturilor de acces, administrarea solutiilor etc.
 4. Cursuri pentru platforma de protectie a aplicatiilor si optimizare a traficului: instalare, administrare
 5. Cursuri pentru platforma de inregistrare audieri: instalare, administrare; Tehnologii de achizitie: generare, stocare, administrare de date audio/video; Solutia software de videoconferinta pentru audierea martorului protejat: instalare, configurare.
 6. Instruire personal tehnic (Specialişti IT) pentru administrarea sistemului integrat / La nivel central (Specialişti IT: 8 – PICCJ, 2 – PCA Braşov) –
 1. Instruire personal tehnic (Specialişti IT) pentru administrarea sistemului / La nivel local  (Specialişti IT: 15 – PCA, 42 – PT, 3 – PICCJ)
 1. Pregatire formatori pentru instruirea permanenta si asistenta tehnica a utilizatorilor – (Specialişti IT: 15 – PCA, 42 – PT, 3 – PICCJ)
 2. Pregatire utilizatori finali (pentru utilizarea sistemului dezvoltat) – 30 de sesiuni de curs. Curs de 2 zile. 20 de cursanti pe sesiune.