Acasă REZULTATE

REZULTATE

SIPOCA 53 – RESULTS

Rezultat program 2 – Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru creșterea performanței și calității la nivel instituțional, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri

Rezultat de proiect 1 – un sistem IT dezvoltat pentru realizarea audierilor persoanelor și identificarea persoanelor și obiectelor (art. 110 al. 5 Noului Cod de procedură penală – NCpp, art. 111 alin. 4 NCpp, art. 123 al. 2 NCpp, art. 129 al. 4 NCpp, art. 134 alin. 6 NCpp, art. 135 alin. 3 NCpp)

Sistemul integrat de management al audierilor ce va fi creat în cadrul acestui proiect este menit să răspundă atât cerințelor de ordin procedural menționate mai sus, cât și unei nevoi de simplificare a muncii procurorului, de reducere a timpului alocat parcurgerii unor proceduri, constituindu-se într-un instrument cu cât mai multe funcționalități, simplu de utilizat, pe care procurorul să-l poată gestiona în urma unei instruiri minimale, iar personalul IT să-l poată administra eficient.

Fișierele rezultate în urma înregistrării audierilor vor conţine în imagine marcaj timestamp şi vor avea asociate metadate pentru identificarea unică a acestora şi pentru verificarea autenticității (ex.: numărul dosarului, unitatea de parchet, utilizatorul care a creat-o, partea, momentul pornirii, momentul opririi, durata, valoarea hash-ului etc.) Toate informațiile rezultate ca urmare a utilizării sistemului vor fi asociate unui dosar penal identificat în mod univoc, iar sistemul de management al înregistrărilor va fi interconectat cu sistemul de management al cazurilor (ECRIS).

Proiectul va duce și la atingerea obiectivului A.3.16.dezvoltarea şi implementarea sistemului integrat de management al înregistrărilor audio-video în parchete în materia audierii persoanelor şi interconectarea cu ECRIS V din planul de acțiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 aprobat prin HG 1155/2014.  Acest sistem de management al audierilor va veni în întâmpinarea unor critici legate de transparența actului de justiție și va fi și un răspuns prompt din partea parchetelor adaptat tehnologiilor curente.

În ceea ce privește indicatorii POCA, acest proiect va crea un instrument eficient care va duce la creșterea performanței activității de urmărire penală din cadrul Ministerului Public   (indicatorul de rezultat S11 – Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente şi sisteme standard de calitate şi performanță dezvoltate în cadrul programului). Așadar, procurori, grefieri și specialiști (grup țintă -5S52) vor beneficia de sistemul IT (5S51) dezvoltat in cadrul Ministerului Public  (5S50) ceea ce va duce la îmbunătățirea activității și imaginii sistemului judiciar.