Acasă Comunicate de presa Rezultatele proiectului SIPOCA 53

Rezultatele proiectului SIPOCA 53

0

Având în vedere prevederile articolului 19, alin.3 – Publicarea datelor, din cadrul contractului de finanțare, potrivit cărora se instituie obligația beneficiarului ca, în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării proiectului să publice pe site-ul propriu rezultatele obținute prin proiect și să notifice AM POCA cu privire la publicarea acestora, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție face publice rezultatele proiectului ”Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor” – cod MySmis 119689 / cod SIPOCA 53:

Instituție beneficiară – 5S50- Ministerul Public realizat: infrastructură hardware și licențe pentru camere de audiere fixe și mobile în 241 unități de parchet[1]

Instrumente IT dezvoltate – 5S51 – un sistem IT  realizat: Sistemul de Management Integrat al audierilor (SMIA)

Grup țintă -5S52 – 670 procurori, grefieri și specialiști instruiți  realizat:111,6%[2]

Indicatorul de program (rezultat) 5S11- Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente şi sisteme standard de calitate şi performanță dezvoltate în cadrul programului  realizat

Sistemul  informatic de Management Integrat al Audierilor (SMIA) este menit să răspundă atât cerințelor de ordin procedural, cât și unei nevoi de simplificare a muncii procurorului, de reducere a timpului alocat parcurgerii unor proceduri, constituindu-se într-un instrument cu cât mai multe funcționalități, simplu de utilizat, pe care procurorul să-l poată gestiona în urma unei instruiri minimale, iar personalul IT să-l poată administra eficient.

Fișierele rezultate în urma înregistrării audierilor vor conține în imagine marcaj temporal (timestamp) şi vor avea asociate metadate pentru identificarea unică a acestora şi pentru verificarea autenticității (ex. numărul dosarului, unitatea de parchet, utilizatorul, partea, momentele pornirii & opririi, durata). Toate informațiile rezultate ca urmare a utilizării sistemului vor fi asociate unui dosar penal identificat în mod univoc, iar SMIA va fi interconectat cu sistemul de management al cazurilor (ECRIS).

Proiectul a contribuit și la atingerea obiectivului A.3.16.Dezvoltarea şi implementarea sistemului integrat de management al înregistrărilor audio-video în parchete în materia audierii persoanelor şi interconectarea cu ECRIS V din Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015-2020, aprobat prin HG nr. 1155/2014.  Acest sistem de management integrat al audierilor vine în întâmpinarea unor critici legate de transparența actului de justiție și va constitui și un răspuns prompt, adaptat tehnologiilor curente, din partea parchetelor. Acest proiect a creat un instrument care va contribui la creșterea performanței activității de urmărire penală din cadrul Ministerului Public.

Prezentare proiect

Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor” – SIPOCA 53/ cod MySmis 119689

Obiectivul specific POCA:1.3 Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar

Data de începere: 27 iulie 2017       Durată: 59 luni         Data de finalizare: 27 iunie 2022

Valoarea totală: 54.785.517,47 lei.

Aceasta sumă este defalcată după cum urmează:

– 46.010.993,85 lei – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European) – 83,98386284% din bugetul total eligil al proiectului

– 8.774.523,62 lei – contributie proprie de la bugetul de stat (16,01613716 % din bugetul total eligibil al proiectului)

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea unui sistem IT pentru realizarea audierilor persoanelor și identificarea persoanelor și obiectelor (art. 110 al. 5 Noului Cod de procedură penală – NCpp, art. 111 alin. 4 NCpp, art. 123 al. 2 NCpp, art. 129 al. 4 NCpp, art. 134 alin. 6 NCpp, art. 135 alin. 3 NCpp )

Activități principale & Rezultate:

 1. Realizarea Sistemului informatic de Management Integrat al Audierilor (SMIA) a presupus:
 • Analiza detaliată pentru dezvoltare, realizată de către un integrator, adaptată soluțiilor ce vor fi implementate/dezvoltate
 • Dezvoltarea/adaptarea aplicațiilor și/sau licențelor software
 • Livrarea și instalarea infrastructurii hardware și licențelor aferente în 241 unități de parchet + 2 centre de date pentru camerele de audiere fixe și mobile
 • Implementarea, testarea şi optimizarea soluției tehnice
 • Interconectarea cu alte sisteme  interne de management al cazurilor (ECRIS) sau externe furnizate de ONRC, DEPABD, IGI etc.
 • Elaborarea unei documentații complete a sistemului cuprinzând toate manualele şi ghidurile necesare prezentării, utilizării/operării şi administrării sistemului integrat şi a componentelor acestuia
 • Punerea în funcțiune a sistemului în vederea intrării în exploatare curentă.
 1. Organizarea şi desfășurarea sesiunilor de instruire pentru administratorii şi utilizatorii finali ai noului sistem informatic de management integrat al audierilor, precum și organizarea a 3 sesiuni pentru formare de formatori – în total 748 participanți – cuprinzând:
 • Cursuri specializate pe cele 3 platforme tehnologice de stocare (stocare unificată, la nivel central; sistemul de backup-to-disk; gestionarea sistemului de tip repository destinat stocării pe termen lung a înregistrărilor si altor documente asociate audierilor.
 • Cursuri specializate pentru stocarea datelor structurate.
 • Cursuri pentru platformele de virtualizare: crearea de mașini virtuale, alocarea resurselor de calcul, managementul sistemului de virtualizare
 • Cursuri pentru platforma tehnologica de content management şi managementul fluxurilor de documente.
 • Cursuri pentru tehnologiile software de administrare a utilizatorilor sistemului integrat (crearea userilor pe toate platformele, stabilirea drepturilor de acces, auditarea drepturilor de acces, administrarea soluțiilor etc.
 • Cursuri pentru platforma de protecție a aplicațiilor si optimizare a traficului: instalare, administrare
 • Cursuri pentru platforma de înregistrare audieri: instalare, administrare; Tehnologii de achiziție:  generare, stocare, administrare de date audio/video; Soluția software de videoconferința pentru audierea martorului protejat: instalare, configurare.
 • Instruire personal tehnic (specialiști IT) pentru administrarea sistemului integrat la nivel central (10 specialiști IT) și la nivel local  (60 specialiști IT)
 • Pregătire formatori pentru instruirea permanenta si asistenta tehnica a utilizatorilor – (60 specialiști IT)
 • Pregătire  utilizatori finali SMIA în 30 de sesiuni de curs x 2 zile (600 procurori, grefieri, specialiști).

[1] Se adaugă echipamente și licențe pentru centrele de date primar și secundar.

[2] 748 procurori, grefieri și specialiști instruiți

DESCARCARE FISIERE

FișierDescărcări
pdf Rezultate_proiect SIPOCA 53335