Acasă Comunicate de presa Prelungirea perioadei de implementare a proiectului SIPOCA 53

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului SIPOCA 53

0
English 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au convenit asupra modificării contractului de finanțare pentru proiectul „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor” – SIPOCA 53, în sensul prelungirii duratei de implementare a proiectului, care este de 43 de luni (inițial, 36 de luni).

Modificările nu afectează scopul și obiectivele proiectului  și nu au în vedere aspecte de natură financiară.

În luarea deciziei de prelungire a duratei de implementare s-a avut în vedere faptul că SIPOCA 53 este un proiect național strategic, cu impact major asupra sistemului judiciar. Documentarea aprofundată realizată în timpul implementării proiectului, legată de modalitatea de creare a sistemului de management al audierilor, a arătat că la nivelul Uniunii Europene încă se lucrează intens pentru implementarea  acestui tip de management al audierilor la nivelul parchetelor: în Estonia, stat cu un înalt grad de informatizare, managementul audierilor la parchet era în etapa finală de testare, iar în Spania există un sistem funcțional, însă sistemul judiciar este diferit, astfel încât audierile se realizează, la fel ca și urmărirea penală, de către un judecător de instrucție.

Obiectivul general al proiectului este întărirea capacității Ministerului Public în ceea ce privește audierile realizate conform prevederilor noilor coduri.

Obiectivul specific este de a dezvolta un sistem IT pentru realizarea audierilor persoanelor și identificarea persoanelor și obiectelor.

În cadrul acestui proiect, se va dezvolta un soft care va sprijini activitatea de management la nivelul parchetelor (Ministerului Public) și va contribui astfel la eficientizarea si modernizarea metodelor de lucru utilizate în cadrul activității de urmărire penală, mai exact în materia audierilor așa cum este ea definită în legislația penală în vigoare. Prin implementarea acestui proiect, se va atinge obiectivul specific 1.3 al axei 1 din cadrul POCA, respectiv Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar.

Noile Coduri, strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, precum si planul de acțiune care o însoțește (Hotărârea de Guvern 1155/2014), toate acestea iterează nevoia de modernizare si transparentizare a unor acte realizate de magistrați. Astfel, pentru a răspunde modificărilor legislative intervenite în ultimii ani, dar și evoluției tehnologiei care permite armonizarea acesteia cu rigorile legislației penale care trebuie să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei în cadrul procesului de aflare a adevărului și de apărare a interesului general al societății, în cadrul acestui proiect se va crea un soft de management al audierilor performant care va beneficia și de o bază de date a cărei menire este de a sprijini procurorul să ia cea mai bună decizie. Mai mult, acest sistem IT, va spori și gradul de încredere al cetățenilor în actul de justiție, întrucât noul sistem va oferi certitudinea respectării tuturor drepturilor menționate în legislația penală în vigoare. Eficientizarea managementului audierilor se va implementa în  parchetele din subordinea PICCJ, adică la nivel național, ceea ce va însemna o schimbare și o modernizare structurală la nivelul activității Ministerului Public.

Grupul țintă al proiectului: 600 procurori și  grefieri din cadrul Ministerului Public și 70  specialiști IT din cadrul Ministerului Public.

Bugetul total al proiectului: 54.785.517,47 lei. Aceasta sumă este defalcată după cum urmează:

– 46.010.993,85 RON – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European)(83,98386284% din bugetul total eligil al proiectului)

– 8.774.523,62 RON – contributie proprie de la bugetul de stat (16,01613716 % din bugetul total eligibil al proiectului)

Proiectul a început la data de 27 iulie 2017, iar durata de implementare este de 43 de luni.